آمار و‌بازارها

صنایع کاشی سرامیک اسپانیا پیش‌بینی‌های سال 2018 را تجدید نظر کرد (2+٪). صادرات در 9 ماه اول سال به میزان 1.6٪ افزایش یافت.
یوزف لودگرن - مشاور اقتصادی، علائم کاهش احتمالی رشد بازار مسکن در ایالات متحده را تحلیل می کند.
طبق آمار اولیه منتشر شده توسط گروه تحقیقاتی Acimac، انتظار می رود که این صنعت با گردش مالی 2.076 میلیارد یورو در سال 2018 به…
با وجود رشد کندتر نسبت به سال 2016، تقریبا تمام 33 گروه بزرگ تولید کننده کاشی های کاشی و سرامیک ایتالیایی افزایش درآمد در پایان…
گزیده دنیای سرامیک از تاریخ 31/12/2017 آمار مربوط به 26 گروه برتر کاشی سرامیک جهان (به لحاظ حجم تولید) را بروز نموده است.
چاپ ششم نشریه "تولید و مصرف جهانی کاشی های سرامیکی" که توسط گروه تحقیقاتی Acimac تهیه شده است، در ماه اکتبر منتشر خواهد شد. 
صنایع کاشی ایتالیایی در نهایت با تایید نتایج اولیه خود در سال گذشته، به سطح پیش از بحران ده سال گذشته بازگشته اند.
گردش مالی این بخش در سال 2017 به 2.2 میلیارد یورو رسید که درمقایسه با سال 2016 مقدار 10.3 درصد افزایش یافته است.
The tile production grew to 530 million sq.m (+7.7%) and total revenues reached 3.5 million Euro (+6%), thanks to the increase of both exports (+4,5%)…
صفحه3 از3

cww newsletter eng

cww media kit 2018

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.