تولید کنندگان لعاب و رنگ اسپانیائی رشد را از سر می‌گیرند

01 آذر 1399

با گردش مالی 0/6% بیش‌تر نسبت به دوره مشابه در 2019، سرانجام صنعت شاهد بازگشتی به قلمرو مثبت در سه ماهه سوم 2020 شده است. فروش در ماه سپتامبر رشد زیاد 8/8 درصدی داشت.

anffecc logoتولید کنندگان اسپانیائی فریت‌ها، لعاب‌ها و رنگ‌های سرامیکی در حال بازگشت به رشد هستند. بر اساس اعداد منتشر شده توسط انجمن تجاری ANFFECC، فروش در سپتامبر 8/8% بیش‌تر از ماه مشابه در 2019 بود. علیرغم محدودیت‌های مسافرتی بین‌المللی، میزان تقاضا هم در بازار داخلی اسپانیا (5/8%+) و حتی بیش‌تر از آن در بازارهای صادراتی (10/3%+) افزایش یافت.

علیرغم این واقعیت که نسبت به سه ماهه سوم سال پیش، افزایش درآمدها فقط 0/6% بود، نتایج ماه سپتامبر باعث شد تا صنعت در سه ماهه سوم سال به قلمرو مثبت بازگردد. اگر چه پیش‌بینی‌ها برای انتهای سال مالی 2020 به خاطر ادامه‌دار بودنِ چشم‌انداز نامعلوم منتشر نشده‌اند، اما ANFFECC خاطر نشان می‌سازد که هنوز اثرات بحران کووید-19 در شواهد بسیار زیاد است و هنوز کارهای زیادی وجود دارند تا برای جبران زیان‌های ماه‌های اخیر انجام شوند.

با توجه به همه‌گیری، انجمن اصرار دارد تا دولت مرکزی با انجام اقداماتی برای اطمینان از تمدید فعالیت صنعتی و کارهای حفاظتی شامل سبک کردنِ بار مالیاتی بر شرکت‌ها و کارکنان، از بخش‌های صادرات‌محور پشتیبانی نماید (صادرات 70% از گردش مالیِ تولید کنندگان لعاب و رنگ اسپانیا را تشکیل می‌دهد).

cww newsletter eng

cww media kit 2018

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.