صنایع کاشی و سرامیک ایتالیا با سرمایه گذاری 515 میلیون یورویی در عرصه رقابت موفق می شوند

26 تیر 1397

صنایع کاشی ایتالیایی در نهایت با تایید نتایج اولیه خود در سال گذشته، به سطح پیش از بحران ده سال گذشته بازگشته اند.

صنایع کاشی ایتالیایی در نهایت با تایید نتایج اولیه خود در سال گذشته، به سطح پیش از بحران ده سال گذشته بازگشته اند. بر اساس نظرسنجی آماری که توسط Confindustria Ceramica در نشست اعضای آن در تاریخ 6 ژوئن منتشر شد، 145 شرکت در بخش مالی سال 2017 بودجه را با گردش مالی 5.5 میلیارد یورو (افزایش 2.4 درصدی در سال 2016)، ارزشی برابر با سال 2008، بستند. مثل همیشه، این امر عمدتا به عملکرد صادراتی مستحکمی با فروش خارجی 1.9٪ به 338.2 میلیون متر مربع مربوط می شود که ارزش آن 4.7 میلیارد یورو (+ 2.5٪) با قیمت متوسط 13.9 یورو به ازای هر متر مربع است. فروش داخلی در 83.7 میلیون متر مربع (1.1٪) با درآمد 842 میلیون یورو (+ 1.6٪) و قیمت فروش متوسط حدود 10 یورو در متر مربع باقی ماند. کل فروش و کل تولید در 422 میلیون متر مربع (+ 1.6٪) تثبیت شد.
همانطور که بارها اشاره شده است، مهمترین رقم به لحاظ ابعاد آن، سرمایه گذاری است که در سال 2017 به 514.9 میلیون یورو می رسد که نسبت به سال 2016 به میزان 28.6 درصد افزایش یافته است. این سرمایه گذاری ها نسبت به سال 2016 به میزان 400 میلیون یورو افزایش یافته است. این سرمایه گذاری ها عمدتا توسط طرح های تشویقی مالیاتی دولت ایتالیا به منظور ارتقاء کارخانه ها مطابق با معیارهای صنعت 4.0 مطرح شده است؛ مزیتی که صنعت کاشی در بهره برداری بیش از سایر صنایع و بهبود رقابت آن از طریق استفاده از تکنولوژی های پیشرفته موفق شده است.
Giovanni Savorani رئیس تازه انتخاب Confindustria Ceramica برای دو دوره 2018- 2020 گفت: "حتی در سخت ترین سال های بحران، کارآفرینان صنایع سرامیک هرگز نا امید نشده اند و همچنان به سرمایه گذاری در تکنولوژی و توسعه محصولات و دستیابی به بازارهای جدید ادامه دادند"
وی همچنین افزود: "بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری حدود دو میلیارد یورویی که در 5 سال گذشته اتفاق افتاده است، با هدف معرفی اسلب ها و پانل های سایز بزرگ در بازار بوده است. 9.3% از سرمایه گذاری های سال 2017 به طور عمده به امتیازات مالیاتی صنعت 4.0 منجر شده است، که من معتقدم باید به انگیزه های ساختاری و به لحاظ زمانی نا محدود تبدیل شود، تا از ریسک تولید بیش از عرضه جلوگیری شود که می تواند در کوتاه مدت موثر باشد. "

 

2016

2017

Var. %

Companies

147

145

-1.3

Employees

18,956

19,515

+2.9

Production (mill. m2)

415.9

422.5

+1.6

Total sales (mill. m2)

414.6

421.9

+1.8

- Domestic sales (mill. m2)

82.9

83.7

+1.0

- Exports (mill. m2)

331.7

338.2

+1.9

Investments (mill. €)

400.4

514.9

+28.6

Total Turnover (mill. €)

5,417.1

5,546.5

+2.4

- Domestic sales (mill. €)

828.8

842.4

+1.6

- Exports (mill. €)

4,588.3

4,704.1

+2.5

cww newsletter eng

cww media kit 2018

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.