چینی‌بهداشتی و مظروف

فناوری چینی بهداشتی سرامیکی Sacmi مدت زیادی است که وجود دارد؛ چرا که اولین کارخانه‌های کامل چینی بهداشتی Sacmi که در ایتالیا و خارج از…
تا به امروز، تفنگ خودکار دیافراگمی گایوتو (GDA80) ـ تفنگ لعاب‌زنی Sacmi-Gaiotto که در سال 2013 از آن رونمایی شد، در بیش از 100 کارخانه…
مارکِلوتزو سرامیکز، شرکت ایتالیایی مستقر در کالدونیو در استان ویچِنزا، اخیراً مأموریت یافت تا خشک‌کن جدیدی را برای اکو ـ اینتر، تولیدکننده ایتالیایی مواد دیرگداز…
صفحه5 از5

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.