اتحادیه اروپا عوارض گمرکی چینی مظروف را تجدید می‌کند

08 مرداد 1398

اتحادیه اروپا عوارض ضد دامپینگ واردات چینی مظروف از کشورچین را برای پنج سال دیگر تمدید کرد

Confindustria Ceramica همراه با فدراسیون اروپایی لوازم رومیزی و لوازم تزئینی سرامیکی (FEPF) که شرکت‌های ایتالیایی را در این بخش نمایندگی می‌کند، از تصویب مقررات اتحادیه اروپا 1198/2019 که عوارض گمرکی ضد دامپینگ قطعی بر واردات کالاهای لوازم رومیزی پرسلانی از چین را برای پنج سال دیگر گسترش می‌دهد، خبر دادند.

پس از درخواست انجام بررسی که توسط FEPF در ماه‌های قبل از انقضای عوارض گمرکی داده شد، در تحقیقات انجام شده توسط کمیسیون اروپا چنین نتیجه‌گیری شد که ریسک واضحی از حضور دوباره دامپینگ وجود دارد که با ناهمگونی‌های مداوم و قابل توجه در بازار در قسمتِ شرکت‌های چینی در این بخش تشدید شده است. سپس مواضع کمیسیون به تأیید کمیته ضد دامپینگ متشکل از نمایندگان کشورهای عضو رسید که در جلسه‌ای که در تاریخ 12 ژوئن برگزار شد، با اکثریت بالایی عوارض گمرکی را تمدید کرد.

همچنین تحقیقات کمیسیون، رشد و میزان زیادی از ظرفیت تولید استفاده نشده چین را تأیید کرد که معادلِ چندین برابر مصرف کل اتحادیه اروپا است. علاوه بر آن، واقعیت این است که بیشترِ بازارهای صادراتی صنعت چین پیش از این وارد فرایند ضوابط ضد دامپینگ شده‌اند یا در حال انجام این فرایند بر روی این واردات هستند؛ توسعه‌ای که یک ریسک جدی را برای کالاهای چینی که به سمت بازار اروپا تغییر مسیر داده‌اند، ایجاد خواهد کرد.

سهم بازار اتحادیه اروپا که توسط واردات چینی گرفته شده، در حال حاضر در بیش از 56 درصد ثابت مانده است (پس از رسیدن به 67 درصد پیش از وضع عوارض گمرکی در سال 2012)، در حالی که سهم بازارِ صنعت اروپا که بیش از 26،000 نفر را استخدام می‌کند، در تنها 30 درصد باقی می‌ماند.

Ceramic tableware

cww newsletter eng

cww media kit 2018

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.