سیستم اتوماتیک تغذیه رنگ از شرکت Vibrotech

13 اسفند 1397

راهکار شرکت ویبروتک در مدیریت بهینه مصرف، صرفه‌جویی در مصرف جوهرهای چاپ دیجیتال و نیروی کار مرتبط


certech vibrotech logoشرکت ویبروتک که عضو گروه Certech نیز می‌باشد با تخصص در فیلتراسیون با کیفیت بالا و سیستم‌های تخلیه رنگ، به تلاش‌های خود در زمینه تحقیق و توسعه محصولات در نوک پیکان تکنولوژی ادامه می‌دهد.

این راهکارها بنابر نیاز مشتری و به منظور بهینه‌سازی تولید و ذخیره‌سازی انرژی ایجاد شده‌اند.

یک نمونه از این راهکارها به سیستم تغذیه جوهر چاپ دیجیتال مربوط است که اجازه مدیریت در مصرف و در نتیجه صرفه‌جویی خوبی در مواد مصرفی و نیروی انسانی ایجاد گردد. رنگ در این سیستم به صورت مداوم با گردش و اختلاط در تانک‌های ویژه ذخیره می‌شوند. در این حالت چیدمان و استقرار بهتری برای تانک‌های ذخیره‌سازی سریع و انتقال‌دهنده رنگ مورد نیاز چاپ دیجیتال میسر می‌شود.

شرکت ویبروتک Vibrotech در ایتالیا با فضای 3500 مترمربع فعال بوده و در کشورهای مکزیک، ایالات متحده و اسپانیا نیز با زیر شاخه‌های تولیدی شرکت Certech مشغول فعالیت می‌باشد.

cww newsletter eng

cww media kit 2018

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.