خدمات مشتریان در.SACMI S.P.A.C.E آنلاین می باشد

30 دی 1397

درگاه جدید، یک بسته خدماتی تازه و پیشرفته را ارائه می‌دهد: از دستورالعمل‌های راهنمای کاربر تا پشتیبانی، آموزش و سرویس‌های تخصصی فنی، فروش و اداری.

 

sacmi logo sfondo 1024px new

 SACMI S.P.A.C.E (درگاه شرکت Sacmi برای ارتقاء خدمات پس از فروش و مشتریان، Sacmi Portal for After sales and Customer service Excellence) سامانه متمرکز جدیدی برای مدیریت کردنِ تدارکات و سفارشات Sacmi می‌باشد.

این زیر ساخت (پلتفرم) را که بخش خدمات مشتریان شرکت Sacmi ترویج و توسعه داده است، اصول تولید هوشمند و فرصت های مختلف را در حیطه پشتیبانی مشتری، از مراحل بسیار اولیه سفارش‌دهی تا عمر کاریِ ماشین آلات یا دستگاه گسترش می‌دهد.

علاوه بر پشتیبانی روزانه مادام العمر (Daily Lifetime Support) در Sacmi S.P.A.C.E.، شامل بسته‌های خدماتی پیشرفته‌ای مانند Life Extension (تمدید عمر کاری)، Academy و Advanced Lifetime Support (پشتیبانی پیشرفته مادام العمر) نیز می‌باشد؛ طیفی از خدمات که می‌توانند فراتر از طول عمر کاری معمول دستگاه نیز ارائه شوند و شامل تعویض و / یا سر هم‌بندی قطعات خاص یا کل خطوط می‌شود.

این بدان معناست که به لطف ممیزی‌های انجام شده توسط تکنسین‌های ارشد و خدمات مهندسی تعمیر و نگهداری اختصاصی، مشتریان می‌توانند اطلاعات آموزشی و اساسی و همچنین پشتیبانی مدیریت تولید را از روی پلتفرم‌های آموزش الکترونیکی (e-Learning) دریافت کنند.

همچنین درگاه جدید، مستند سازی فنی کامل روی همه دستگاه‌ها (SACMI E-Docs)، یک بسته کامل از خدمات اداری (E-Invoice، E-Pay) و نیز خدمات E-Support و E-Learning را فراهم می‌آورد.

sacmi space

cww newsletter eng

cww media kit 2018

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.