شرکت Peronda سرمایه‌گذاری مهمی در فرآیند تمام دیجیتالی System انجام می‌دهد

20 دی 1397

تجهیزات تدارک دیده شده توسط شرکت سیستم (System) برای کارخانه‌ای در اُندا (Onda) شامل تعدادی از واحدهای Creadigit برای چاپ inkjet تک گذره می‌باشد.

system ceramics logo
یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های شرکت System در بازار اسپانیا در سال 2018، خط جدید تمام دیجیتالی در پِروندا (Peronda) است که به تولید سطوح پرسلانی سایز بزرگ اختصاص دارد.
تعدادی از واحدهای کِرِآدیجیت (Creadigit) برای چاپ inkjet (جوهر افشان) تک گذره برای سایزهای 1200×1200، 1000×1000 و 1800×600 mm در کارخانه‌ای در اُندا (کاستلیون) نصب شدند.
همچنین این خط با یک سامانه دیداری نوآورانه Creavision و سامانه خود - تنظیم مجهز شده است که وقتی کاشی وارد چاپگر Creadigit می‌شود، کاشی را بازرسی می‌کند و تصویر گرافیکی را با موقعیت واقعی کاشی با دقت تضمین شده یک دهم میلی‌متر تطبیق می‌دهد.
Peronda با نصب سامانه مالتی‌جِکو (Multigecko) برای درجه بندیِ سطوح سرامیکی بزرگ و یک دستگاه بسته بندی BS08 و یک پالت چین گریفون (Griffon)، اولویت خود را برای راهکارهای شرکت System جهت مرحله انتهای خط تأیید کرده است.

system creavision

cww newsletter eng

cww media kit 2018

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.