لعابیران؛ حرکت مثبت در راستای جهش تولید و مقابله با تحریم ها

16 تیر 1399

رشد تولید و حرکت مثبت این شرکت بورسی در سال 1399 با اتخاذ تصمیمات مدیریتی مناسب و به موقع و با تبدیل تهدیدات به فرصتها و با وجود همه مشکلات موجود در صنعت و معضلات ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور بوده است.

22شرکت لعابیران در سال 1399 سالی که با نام جهش تولید مزین شده است با اتخاذ تصمیمات مدیریتی مناسب و به موقع و با تبدیل تهدیدات به فرصتها و علیرغم وجود مشکلات بسیار زیاد گمرکی، بانکی و معضلات ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور که تاثیرات منفی مستقیم بر روند تولید گذاشته توانسته است در فروردین ماه 99 جهش بیش از 25% و در پایان اردیبهشت ماه 99 رشد 21% میزان تولید نسبت به دوره های مشابه سال گذشته داشته است.

اعمال تحریم های ظالمانه  تاثیرات بسیار زیادی برروی زنجیره تولید شرکت لعابیران داشت، منجمله:

1-سخت شدن فرآیند تامین مواد اولیه ،تجهیزات و قطعات

2-سخت شدن واردات و صادرات

3-مشکل در ایجاد ارتباط بین المللی با شرکا و مراکز تخصصی

4-سخت شدن نقل و انتقالات پول جهت صادرات و واردات

5- سخت شدن خرید تکنولوژی های نو

6-عدم همکاری سیستم بانکی کشورهای مقصد با سیستم بانکی داخلی

با تمامی مشکلات فوق شرکت لعابیران با تکیه بر توان و دانش تخصصی و سابقه تولیدی خود ، تدابیر زیر را اتخاذ نموده است:

1-بهره گیری از هم افزایی با شرکتهای تابعه صدر تامین در خرید مواد اولیه به منظور واردات عمده مواد اولیه

2-تامین مواد اولیه در قبال صادرات محصول

3- به روز آوری تکنولوژی از محل صادرات

4-به روز آوری دانش فنی طراحی با مشارکت کارشناسان و مشتری های خارجی

که در نتیجه این اقدامات رشد مناسبی در بخش تولید و گردش مالی شرکت ایجاد شده است که امید میرود با تلاش پرسنل دلسوز و مدیران توانمند شرکت این حرکت همچنان تداوم داشته باشد.

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.