همه گیری کرونا باعث تعویق مجمع عمومی سندیکای صنعت کاشی و سرامیک شد

19 مهر 1399

هیات مدیره انجمن صنفی کاشی و سرامیک ایران به دلیل وضعیت بحرانی همه گیری بیماری کرونا ، برگزاری مجمع عمومی را تا اطلاع ثانوی لغو نمود.

در روزسه شنبه مورخ  1399/7/15 جلسه هیات مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک ایران برگزار گردید. در این جلسه ضمن بحث و بررسی موانع و مشکلات پیش روی صنعت علی الخصوص تامین مواد اولیه ، موضوع برگزاری مجموع عمومی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

هیات مدیره انجمن با بررسی شرایط و در نظر گرفتن جمع موارد و در راساتای حفظ سلامت مشارکن کنندگان در مجمع ، با اجماع آراء مصوب نمود تا برگزاری مجمع تا اطلاع ثانوی لغو گردد. 

در ذیل متن نامه اعلامیه انجمن در این خصوص ارائه شده است:

photo 2020 10 06 15 32 02

 

cww newsletter eng

cww media kit 2018

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.