کارخانه جدید Almaty Bricks در سال 2020 آماده خواهد شد

13 آبان 1398

کارخانه جدید ظرفیت تولید 60 میلیون آجر در سال خواهد داشت.

در سال 2020، تولید کننده آجر قزاق Almaty Bricks LLP یک کارخانه جدید را برای تولید آجرهای رُسی در ناحیه صنعتی آرنا (Arna) در کاپچاگای (Kapchagai) در منطقه آلماتی راه‌اندازی خواهد کرد.

این کارخانه جدید ظرفیت تولید سالانه 60 میلیون قطعه دارد و به سرمایه‌گذاری 4/15 میلیارد تِنگه (تقریباً 36 میلیون یورو) نیاز خواهد داشت.

Almaty Bricks در سال 2014 بنیان‌گذاری شد و آجر، کاشی بام و سایر مصالح ساختمانی رسی را تولید می‌کند.

bricks interno

cww newsletter eng

cww media kit 2018

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.