ادامه رشد ساخت و سازها در قزاقستان

14 آبان 1398

در 5 ماه اول سال 2019، در کل 17،367 ساختمان جدید تکمیل شد.

در 5 ماه اول سال 2019، کار ساخت و ساز در قزاقستان از لحاظ ارزش 1/9 درصد رشد کرد، پروژه‌های نوسازی بر روی موجودی ساختمان‌های فعلی 4/3 درصد و تعمیر و نگهداری روزمره 3/11 درصد افزایش یافت.

در همین مدت، در مجموع 17،367 ساختمان جدید به اتمام رسید که از این تعداد 16،347 واحد مسکونی و 920 واحد غیر مسکونی بودند.

سازندگان از ظرفیت 3/84 درصد تأمین مالی توسط خود خبر دادند و 6/4 میلیون متر مربع مساحت جدید تولید کردند.

edilizia kazakistan interno

cww newsletter eng

cww media kit 2018

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.