آغاز سال 1400، نوید بخش آخرین نوروز سده 14 خورشیدی برهمگان مبارک باد

30 اسفند 1399

بهار با رویش شکوفه‌ها روی ساقه، نویدبخش دمیده شدن روح جدید در بطن زمین است و امیدواریم که با تجدید سال این طراوت و شادابی در زندگی همه مردم دنیا نمایان گردد، آخرین سال سده 14 خورشیدی بیانگر فرصتی یکساله است تا برای ورود به قرن 15 آماده شویم و آغازگر نگرشی جدید در این عصر باشیم.

سال قبل، برای همه مردم دنیا از بعد سلامتی و اقتصادی تقریبا یکسان گذشت. فارغ از طبقه اجتماعی و سیاسی همه مجبور شدند که فاصله گذاری و دستورالعملهای بهداشتی خاص را رعایت کنند و روی صورت خود را با ماسک بپوشانند. شاید از بعد جامعه شناسی و انسان شناسی نیاز باشد که انسانها هر از چند گاهی امتحان شوند که قدر داشته‌ های‌شان را بدانند. ما نیز قدر داشتن شما را می‌دانیم و به خود می‌بالیم که همراهان و مخاطبانی همچون شما داریم.

صمیمانه ترین تبریکات را از ما پذیرا باشید و امیدواریم که سلامت تن، فراغت روح، ثروت بی شمار در این سال نو ارمغان خداوند برای شما باشد.

 cwr Norooz 1400 3 02

 

cww newsletter eng

cww media kit 2018

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.