شرکت Colorobbia با ارائه C-GLAZES Digital و پیاده سازیِ صنعتیِ فناوری‌های لعاب زنی دیجیتالی به پیشرفت در چالش‌های پیش روادامه می‌دهد، تازه‌ترین نوآوری‌های"Limitless"درCevisama 2019 ارائه شد

در این شماره می‌خوانیم: 

شامل ویژه نامه آجر و سفال 

تکنارجیلا 2018

برترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در جهان

فروش ماشین آلات تولید آجر در سال 2017

تمرکز claytech در تکنارجیلا بر فناوری سبز 

در این شماره می‌خوانیم :
فناوری سبز و انقلاب صنعتی 4.0
گزارش تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک در سال 2017
افزایش هوشمندی چاپ دیجیتال کاشی  

در این شماره به بررسی موضوعات ذیل می‌پردازیم :

شامل ویژه نامه صنعت آجر و سفال

لعاب‌زنی و چاپ دیجیتال - فرایند و کنترل محصول

ماشین آلات تولید سرامیک ، رشد شرکت های ایتالیایی از منظر سوددهی

تجزیه و تحلیل مالی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایتالیایی 

در این شماره داریم :

پرونده ویژه : چینی بهداشتی 

صادرات و واردات چینی بهداشتی در جهان

برتری ایتالیایی به واسطه نوآوری‌های تکنولوژیکی

8 پالت رنگی برگزیده ، پیش بینی سال 2018 پنتون

صفحه1 از7

cww newsletter eng

cww media kit 2018

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.