مجله گزیده دنیای سرامیک شماره 51 سال 1400

29 اسفند 1400

در این شماره می‌خوانید:JELD CWR 51 final

سرمقاله: یک جامعه جهانی

 

 

بخش اقتصادی: 

  • برترین تولیدکنندگان چینی بهداشتی در جهان
  • مواد اولیه و تکنولوژی های نوین

 

 

اقتصادی:

  • افزایش هزینه ها مانعی برای بهبود
  • بهبود رشد صنعت ساخت و ساز در سال 2025
  • صادرات و واردات چینی بهداشتی در جهان

 

 

  

 

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.